Home / Affiche / 30.03.2012 Subscription No. 62 "Pavel Kogan conducts"
30.03.2012 Subscription No. 62

30.03.2012 Saturday. Starts at 19:00

30.03.2012 Subscription No. 62 "Pavel Kogan conducts"

Great Hall of the Moscow Conservatory, Bolshaya Nikitskaya Str. 13

Playing performance:

F.Schubert - Symphony No.6

G.Mahler - Symphony No.6

Conductor:

Pavel Kogan //