Home / Affiche / 21.09.2012 "Mozart and Prokofiev are eternal classics"

21.09.2012 Saturday. Starts at 19:00

21.09.2012 "Mozart and Prokofiev are eternal classics"

Great Hall of the Moscow Conservatory, Bolshaya Nikitskaya Str. 13

Playing performance:

Mozart - Symphony No.40
Prokofiev - Symphony No.4

Conductor:

Pavel Kogan //